Aberration goes Beyond the Binary

//Aberration discussion//

//BEYOND THE BINARY:

All the Genders We Are//

{Ewch i lawr y dudalen am y testun Cymraeg}

Monday 7 March 2016 at 6pm in the Executive Boardroom of the Visualisation Centre on Aberystwyth University main campus. FREE EVENT, just turn up.

Directions: Turn on to campus and take the first right, follow the road down and the visualisation centre is a big modern building – the first building on your right (known as ‘the ship’)

Aberration are proud to be part of Aberystwyth University’s week of events around International Women’s Day with our discussion: ‘Beyond the Binary: all the genders we are’.

gender booksAre you female? Male? Or do you live beyond those ‘binary’ divisions? What does gender mean to us today?

Speakers from our Aberration community will set the scene by talking about their own lives, genders, politics and art, including trans and agender identities. Followed by a friendly open discussion for all, chaired by Helen Sandler.

Event in English // Mae’r digwyddiad yma yn Saesneg.

Ddydd Llun 7fed Mawrth byddwn ni’n falch o chwarae rhan yn yr wythnos o ddigwyddiadau ym Mhrifysgol Aberystwyth i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod gydag ein trafodaeth Aberration: ‘Beyond the Binary: all the genders we are’. Bydd yn dechrau am 6pm yn Ystafell Gyfarfod y Ganolfan Ddelweddu ar brif gampws y Brifysgol.

Bydd siaradwyr o’n cymuned Aberration yn agor y mater drwy sôn am eu bywydau eu hun, a’u rhyweddau, eu gwleidyddiaeth a’u celf, gan gynnwys hunaniaethau traws ac anryweddol.