Aberration Caernarfon

TICKETS /  TOCYNNAU>>

Aberration yn mynd i Gaernarfon
Aberration goes to Caernarfon

ENGLISH: [Cymraeg isod]
Aberration on Tour: Galeri Caernarfon
Friday 14 September 2018, 7.30pm
£10 in advance, £12 on the day

**BOOK NOW>>**

Our first time in Caernarfon! Music, drag, spectacle and spoken word: Maggi Noggi, Chocolat, Sadiq, Archibald Tactful, Sarah McCreadie, King Frankie Sinatra + more
Helen Sandler (© Keith Morris)

A cabaret night with an LGBT bite. Host Helen Sandler introduces a dazzling line-up of local and national talent, from circus to song. Expect quickfire words, irreverent laughs and gay abandon.

Frankie Sinatra
King Frankie Sinatra

Starring: Maggi Noggi: Wales’ Fiercest Drag-on. As seen on S4C’s The Salon, Maggi is Anglesey’s most famous queen. “You can take the girl out of the farm…”
Chocolat: Gypsy swing jazz quartet from Aberystwyth. Victoria Evans on vocal and violin, Jean-Louis Raimbaud and Steve Metcalfe on guitar, Norman Roberts on double bass… and you on your feet to dance!
Sadiq Sadiq: combines circus with elements of theatre, live art and dance to create stunning performances. Currently touring with Ockham’s Razor, Sadiq is also a winner of Mr Gay Great Britain and represented the UK at Mr Gay World in Malta.

Sadiq

Archibald Tactful: Proto-god, cement-lover and experimental dancer. “Laurie Anderson meets Groucho Marx” – FringeReview
Sarah McCreadie: Sharp spoken word from a rising star, who has performed everywhere from Newport to New York.
King Frankie Sinatra: Ol’ blue eyes is back! Frankie hosts the Kings of Clubs drag-king night in London. They have played everywhere from L Fest to Amsterdam; snuggled up on the sofa of This Morning; and hosted karaoke parties for Elizabeth Hurley. Their new show ‘Rebel Dyke’ will tour soon. 
+ Open mic: see below

Everyone’s welcome at this fun and friendly night, whether you’re gay, straight, trans… or whatever! Age guidance 16+

Includes open mic: to perform a song or read a poem in Welsh or English, email  aberrationcymru@gmail.com

Book your tickets now>>

Change of programme: sadly Mer Gân and Cortina Ford, both previously advertised, are unable to be part of the show this time.

Part of Aberration on tour, funded by Arts Council of Wales, Welsh Government, National Lottery, Aberystwth University, Over the Rainbow Guesthouse. Diolch yn fawr!

++++

CYMRAEG:
Aberration ar Daith: Galeri Caernarfon
Dydd Gwener, Medi 14, 2018, 19:30
Ymlaen llaw £10 / £12 ar y dydd 

**ARCHEBWCH RWAN>>**

Maggi Noggi, Chocolat, Sadiq, Archibald Tactful, Sarah McCreadie, Cortina Ford a mwy
Maggi Noggi

Noson cabaret gyda naws LHDT. Bydd  Helen Sandler yn cyflwyno detholiad o dalent dawnus lleol a chenedlaethol, o syrcas i gân. Disgwylwch ymddiddan ffraeth, chwerthin afreolus ac afiaith heintus.
Maggi Noggi: Cwîn enwocaf a ffyrnicaf Ynys Môn a Chymru. Yn ymddangos ar Y Salon ar S4C. “Gallwch chi fynd a’r ferch o’r ffarm…”
Chocolat: Grŵp ‘gypsy swing jazz’ o Aberystwyth. Amser dawnsio!

Sadiq

Sadiq Sadiq: Sgiliau syrcas cyfoes a syfrdanol. Mae Sadiq yn perfformio efo Ockham’s Razor
Archibald Tactful: Proto-Dduw, carwr sment a dawnsiwr arbrofol. “Laurie Anderson meets Groucho Marx” – FringeReview
Sarah McCreadie: Siarad miniog gan seren newydd o Gaerdydd
King Frankie Sinatra: Caneuon Sinatra
Meic agored: gweler isod

Mae croeso i bawb yn y noson hwyliog a chyfeillgar hon, p’un a ydych chi’n hoyw, yn syth, yn draws … neu beth bynnag! Arweiniad oed 16+

Yn cynnwys meic agored: i berfformio cân neu ddarllen cerdd yn Gymraeg neu Saesneg,
e-bostiwch aberrationcymru@gmail.com

Tocynnau>>

Cefnogwyr: Mae Aberration ar daith yn ystod yr haf drwy nawdd hael Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, Y Loteri Genedlaethol, Prifysgol Aberystwyth a gwesty llysieuol Over The Rainbow. Rhaglenwyd y daith gan SpringOut ac Enfys Aber. Diolch yn fawr iawn i bawb!