Category Archives: Cymraeg

Gweithdy Geiriau Heddwch

Gweithdy Ysgrifennu Creadigol 27/7/24 Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

100 mlynedd yn ôl, llofnododd 390,296 o ferched Cymru ddeiseb heddwch. Pwy oedd y merched yma? Sut fywydau oedd ganddynt? Pa straeon sy’n cuddio tu ol i’r llofnodion? Hoffech chi ysgrifennu darn wedi ei ysbrydoli gan y merched?

Manylion

Apêl Menywod Cymru dros Heddwch 1923/24
Gweithdy Ysgrifennu Creadigol Geiriau Heddwch – am ddim!

Stafell Addysg, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
Dydd Sadwrn Gorffennaf 27, 11 yb  – 3 yp

Darperir te a choffi a bydd Pendinas ar agor am luniaeth ysgafn.

Gyda Norena Shopland (Hanesydd Merched ac LGBTQ+) a Jane Hoy (Queer Tales from Wales ac Aberration). Fe’ch hwylusir i ysgrifennu darnau creadigol byr – cerddi, straeon neu fel arall -wedi eu hysbrydoli gan hanesion cudd y merched llofnododd Deiseb Heddwch Menywod Cymru 1923/24.

Four women with petition
M.G. (Gladys) Thomas; Mary Elizabeth Ellis; Annie Jane Hughes-Griffiths; Elined Prys
(Gwefan Llyfrgell Genedlaethol / National Library of Wales website)

Gallwch gyflwyno yn Gymraeg neu yn Saesneg. Gyda eich caniatâd, hoffai prosiect Hawlio Heddwch ystyried cynnwys unrhyw ddarnau terfynol yng nghasgliad gwaith creadigol prosiect y Ddeiseb. 

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle a wnewch chi e-bostio os gwelwch yn dda post@academiheddwch.cymru


Bywydau Dwbl

24 Chwefror 2024, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Stiwdio Perfformio

**WEDI GWERTHU ALLAN!**

Mae Aberration yn dathlu Mis Hanes LHDTC+ gyda ‘Bywydau Dwbl’ / ‘Double Lives’ – noson gyfareddol o siaradwyr a pherfformiadau. Croeso i bawb.  

Lleoliad>>

Mae’r perfformiwr arloesol Tom Marshman yn cyflwyno hanesion poenus, hardd ac hynod doniol o’i ddarn theatr newydd yn seiliedig ar Adran 28 (y ddeddf 1988 ddrwgenwog a waharddodd ysgolion a chynghorau rhag ‘hyrwyddo cyfunrywiaeth’).

Mae’r hanesydd Norena Shopland a Jane Hoy o Aberration yn siarad am fywyd Katherine Philips, y farddones o’r ail ganrif ar bymtheg a adnabyddir fel y Sappho Gymreig (erbyn hyn yn fenyw poster Bywydau Dwbl!).

Mae’r archeolegydd Alessandro Ceccarelli yn dangos sut y gall eitemau mewn casgliadau Cymreig daflu goleuni ar ddyhead, serch ac hunaniaeth LHDTC+.

Mae’r awduresr Alis Hawkins yn siarad am ei nofel drosedd newydd afaelgar A Bitter Remedy gyda’n cyflwynydd Helen Sandler.

Hefyd ceir stondin lyfrau gan Lyfrau Gayberystwyth, a raffl ar gyfer AllOut.

‘Y noson orau o’i math yn Aberystwyth’ – Alys Fowler yn y Guardian

Iaith: Saesneg

Cefnogir yn hael gan Brifysgol Aberystwyth

Ceredigion Cwiar

Aberration yn cyfwyno Ceredigion Cwiar yn yr Eisteddfod Ceredigion: Tregaron, Dydd Gwener 5 Awst 2022. 6.30pm. Maes D {Scroll down for English}

Gyda’r awdur a’r darlledwr Mike Parker

Yn cynnwys…

Plethiad o ganeuon a straeon gan Nyddwyr Coll Tregaron

Holi’r Colofnydd Gofidau gyda’r bardd Cranogwen

Lleisiau Cwiar o Dregaron – gosodiad sain gyda Ruth Fowler a’i ffrindiau

Ailddarganfod baled o’r 1870au am ferched sy’n hoffi merched wedi gwisgo fel bechgyn…

Heb anghofio Mermerings – Izzey Rabey a Molly McBreen yn cyfuno Hip Hop, Pync a Gwerin

https://eisteddfod.cymru/

Cefnogir gan Prifysgol Aberystwyth

ENGLISH:

Aberration presents ‘Ceredigion Cwiar’ (‘Queer Ceredigion’) in Welsh at the National Eisteddfod Ceredigion: Tregaron, Friday 5 August 2022. 6.30pm. Maes D (Learners’ Tent)

With stories of the Lost Knitters of Tregaron, answers to your problems from the poet Cranogwen (played by Ruth Fowler, pictured), new short film of queer rural voices (dir. Amy Daniel), and live music from hip-hop / punk / folk duo Mermerings. Compered by writer and broadcaster Mike Parker. See you there!

https://eisteddfod.wales/

Supported by Aberystwyth University

LGBT History Month / Mis Hanes LHDT 2020

FORGOTTEN STARS ~ Aberration, Saturday 8 February 2020 / Dydd Sadwrn 8 Chwefror 2020

Scroll down for details in English (pink) and Cymraeg (melyn). Digwyddiadau yn Saesneg yn bennaf / Events mostly in English.

SARAH JANE REES (‘Cranogwen’, 1839 – 1916)
bardd, golygydd, a sefydlydd ‘Merched y De’ // poet, navigator, schoolteacher, editor

1.30 to 3.30pm [SOLD OUT] LGBT+ History Walk around
Aberystwyth. Meet at Ceredigion Museum where your guide, Jane Hoy of Living Histories Cymru, will take you on a tour round Aberystwyth meeting LGBT+ characters from the past, from Sarah Jane Rees to Goronwy Rees. Expect the unexpected! All welcome. (Indoors at museum if too wet or windy.) Limited to 20 places. SOLD OUT.

1.30-3.30 yh [WEDI GWERTHU ALLAN] Taith Gerdded yn olrhain hanes pobl LGBTQ Aberystwyth. Fel rhan o ddathliadau mis dathlu Hanes LGBT, ymunwch â ‘Hanesion Byw Cymru’ ar daith gerdded o amgylch Aberystwyth a dewch i gyfarfod â rhai o bobl LBGT mwyaf dylanwadol hanes y dref, pobl sydd bron wedi mynd yn angof. Man cyfarfod – Amgueddfa Ceredigion. WEDI GWERTHU ALLAN.

Yasmin Begum

4.30 to 6pm Workshop at Aberystwyth Arts Centre:
Yasmin Begum is a writer, artist and activist from Cardiff. As a member of the 1919 Race Riots collective she will run a zine-making workshop delving into exciting ideas of Welsh identity, language, history and cultural memory with an emphasis on inclusivity and accessibility. (Zines are creative / lo-fi magazines or booklets.) Meet at Box Office at 4.20pm to go to Creative Studios 5&6 (silver pod). £5 / £3. WORKSHOP TICKETS>>

4.30-6 yh Gweithdy: Mae Yasmin Begum yn ysgrifennwr, artist ac actifydd o Gaerdydd. Bydd hi’n cynnal gweithdy gwneud zine, gan ymchwilio a syniadau cyffrous o hunaniaeth Gymreig, iaith, hanes a chof diwylliannol gyda phwyslais ar gynwysoldeb a hygyrchedd. (Mae zines yn gylchgronau neu lyfrynnau creadigol/lo-fi.) Cwrdd yn y Swyddfa docynnau am 4.20 yh i fynd i stiwdios creadigol 5 i 6 (pod arian). £5/£3. TOCYNNAU>>

GYDA’R NOS / EVENING

Alison Child (R) and Rosie Wakley

7.45pm Aberration presents: ‘Forgotten Stars’ evening at Aberystwyth Arts Centre (Studio) [Cymraeg isod] Lively talks, songs and stories of LGBT+ history. TICKETS £10 / £8 (concs).

In a special presentation, Yasmin Begum (who is also leading a workshop, above) will use the lens of the 1919 race riots to shine a light on black and minority ethnic communities and queer people of colour in Wales. With film clips and discussion.

Alison Child will talk about the research for her new biography ‘Tell Me I’m Forgiven’, about the once-famous music hall duo (and romantic pairing) Gwen Farrar and Norah Blaney. Ali and her partner Rosie Wakley will treat us to some of the songs that Gwen and Norah used to sing. Plus storytelling by Queer Tales from Wales: coppermine girls, women wrestlers and men in pink houses. BUY TICKETS NOW>>

7.45 yh Aberration yn cyflwyno: ‘Forgotten Stars’ yn Canolfan Y Celfyddydau (Stiwdio): sgyrsiau bywiog, caneuon a straeon o hanes LHDT. Tocynnau £10/£8.

Mewn cyflwyniad arbennig, bydd Yasmin Begum yn defnyddio lens terfysgoedd ras 1919 i ddisgleirio golau ar gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl queer o liw yng Nghymru.

Bydd Alison Child yn siarad am yr ymchwil ar gyfer ei Bywgraffiad newydd ‘ Tell Me I’m Forgiven’, am y ddeuawd neuadd gerddorol a fu’n enwog ar un adeg (a’r pâr rhamantaidd) Gwen Farrar a Norah Blaney. Bydd Ali a’i phartner Rosie Wakley yn ein trin ni i rai o’r caneuon y mae Gwen a Norah yn canu. Ynghyd ag adrodd straeon gan Queer Tales o Gymru: merched copr, ymgodymwyr menywod a dynion mewn tai pinc. TOCYNNAU>>

+ Charity RAFFLE (bring a prize if you can!), guest appearance from friend of Aberration NORENA SHOPLAND with her latest queer history book, PLANET magazine on sale, and COMMUNITY COHESION stall.

+ Raffl, awdur Norena Shopland, Stondinau Cylchgrawn Planet a ‘Community Cohesion’.

~~~~

100 Welsh Women event

Wed 6 March 2019, 7.45pm Round Studio, Aberystwyth Arts Centre, £6 / £5

TICKETS>>

{Scroll down for English} Dathlwch Ddiwrnod Menywod Rhyngwladol!  Darganfyddwch 100 o fenywod anhygoel o’r gorffennol a’r presennol sydd wedi gweithio dros gydraddoldeb yng Nghymru.  Gyda sgyrsiau (Dinah Mulholland, Megan Talbot a mwy), barddoniaeth (Gillian Clarke) a cherddoriaeth fyw (Cerys Hafana – telyn). Croeso i bawb. Iaith: Saesneg

Cerys Hafana

Aberration, WEN Wales (Women’s Equality Network) and Aberystwyth University bring you this special evening to celebrate International Women’s Day.
‘100 Welsh Women’ will include music, poetry and discussion:

Gillian Clarke

Book your tickets for 100 Welsh Women now>>

Poetry: Gillian Clarke, former National Poet of Wales, will read her lyrical and moving poems. If you have never heard Gillian read, you are in for a mesmerising treat. If you have heard her before, then you know you will want to be here for this! Gillian has been awarded the Queen’s Gold Medal for Poetry and the Wilfred Owen Award. Selected Poems (Picador) was published in 2016, Zoology (Carcanet) in 2017, and her version/ translation of the 7th century Welsh poem Y Gododdin, appears this year from Faber.

Speakers: Dinah Mulholland (left), Chisomo Phiri (centre) and Megan Talbot will form a knowledgeable and rousing panel, chaired by our own Helen Sandler (right).

Dinah is a political activist who has campaigned around domestic abuse, women in prison and austerity. Dinah was the Labour Party candidate for Ceredigion in the 2017 General Election and is involved in setting up a local branch of Acorn Tenants Union.

Chisomo is the NUS Wales Women’s Officer. She was elected on a manifesto of campaigning to end period poverty, encouraging women to run for leadership, and tackling sexual harassment. She aims to create a strong, intersectional movement.

Megan is an associate lecturer in law at Aberystwyth University and is studying legal recognition of non-binary genders internationally. She is co-convener in the Aberystwyth Interdisciplinary Gender Studies Research Group (aber gender).

Helen is a writer and editor who runs Tollington Press and comperes Aberration. She has been involved in theatre and events for women and LGBT+ people for many years.

>>Book your tickets for 100 Welsh Women now>>

Live music: Musical interludes from Cerys Hafana (pictured, top) on the Welsh triple harp. Cerys is a talented young musician who lives locally. She is a member of the National Youth Folk Ensemble, and last year played at the Festival Interceltique de Lorient with Tŷ Teires and Robin Huw Bowen, and on the Aran Islands with Cerrig Camu. She will play her own compositions and tell us a little about the history of the instrument.

Joan and Linda of Bright Field
Bright Field

Bright Field sing folk harmonies such as Georgian, Corsican, Shape Note, British traditional and sacred music, as well as modern compositions. They enjoy the way voices will lock into or lean on one another. The group has changed its make-up over the years, but local singers Linda Gwillim and Joan Mills, who join us for the evening, have been a part of Bright Field since it began back in 2001.

Exhibition: on display will be WEN’s exhibition of posters of significant and inspiring women, past and present, who have worked for equality in Wales – including Gillian Clarke. We will pick out some of these women with readings chosen specially.

Inclusive fabulousness: All welcome at this inspiring evening. Whether you identify as female, male or non-binary, whether you are trans, intersex, queer, lesbian, gay, bi, straight, unsure or wotever… you are very welcome at all Aberration events.

Language: Event mainly in English.

Booking: Book your tickets for 100 Welsh Women now>>

__________________

Bydoedd Cudd – Aberration

Mae Aberration yn dathlu Mis Hanes LHDT 2019
7.45pm Sadwrn 9 Chwefror, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth,  £10/£8 

Study for ‘The Exchange’ – Clive Hicks-Jenkins

Mae Karen Fisch yn cyflwyno ei sioe gerdd jiwcbocs, Rebel Dyke. Mae Clive Hicks-Jenkins yn dangos sut y creodd guddfan ar gyfer ei wir hun yn ei gelf. Mae Jane Traies yn trafod ei llyfr o gyfweliadau efo lesbiaid hŷn, Now You See Me (Tollington). 14oed+  Iaith: Saesneg

Tocynnau>>

Gweithdy efo Jane Traies a Norena Shopland ar hanes LHDT+ yma>>

Aberration Caernarfon

TICKETS /  TOCYNNAU>>

Aberration yn mynd i Gaernarfon
Aberration goes to Caernarfon

ENGLISH: [Cymraeg isod]
Aberration on Tour: Galeri Caernarfon
Friday 14 September 2018, 7.30pm
£10 in advance, £12 on the day

**BOOK NOW>>**

Our first time in Caernarfon! Music, drag, spectacle and spoken word: Maggi Noggi, Chocolat, Sadiq, Archibald Tactful, Sarah McCreadie, King Frankie Sinatra + more

Helen Sandler (© Keith Morris)

A cabaret night with an LGBT bite. Host Helen Sandler introduces a dazzling line-up of local and national talent, from circus to song. Expect quickfire words, irreverent laughs and gay abandon.

Frankie Sinatra
King Frankie Sinatra

Starring: Maggi Noggi: Wales’ Fiercest Drag-on. As seen on S4C’s The Salon, Maggi is Anglesey’s most famous queen. “You can take the girl out of the farm…”
Chocolat: Gypsy swing jazz quartet from Aberystwyth. Victoria Evans on vocal and violin, Jean-Louis Raimbaud and Steve Metcalfe on guitar, Norman Roberts on double bass… and you on your feet to dance!
Sadiq Sadiq: combines circus with elements of theatre, live art and dance to create stunning performances. Currently touring with Ockham’s Razor, Sadiq is also a winner of Mr Gay Great Britain and represented the UK at Mr Gay World in Malta.

Sadiq

Archibald Tactful: Proto-god, cement-lover and experimental dancer. “Laurie Anderson meets Groucho Marx” – FringeReview
Sarah McCreadie: Sharp spoken word from a rising star, who has performed everywhere from Newport to New York.
King Frankie Sinatra: Ol’ blue eyes is back! Frankie hosts the Kings of Clubs drag-king night in London. They have played everywhere from L Fest to Amsterdam; snuggled up on the sofa of This Morning; and hosted karaoke parties for Elizabeth Hurley. Their new show ‘Rebel Dyke’ will tour soon. 
+ Open mic: see below

Everyone’s welcome at this fun and friendly night, whether you’re gay, straight, trans… or whatever! Age guidance 16+

Includes open mic: to perform a song or read a poem in Welsh or English, email  aberrationcymru@gmail.com

Book your tickets now>>

Change of programme: sadly Mer Gân and Cortina Ford, both previously advertised, are unable to be part of the show this time.

Part of Aberration on tour, funded by Arts Council of Wales, Welsh Government, National Lottery, Aberystwth University, Over the Rainbow Guesthouse. Diolch yn fawr!

++++

CYMRAEG:
Aberration ar Daith: Galeri Caernarfon
Dydd Gwener, Medi 14, 2018, 19:30
Ymlaen llaw £10 / £12 ar y dydd 

**ARCHEBWCH RWAN>>**

Maggi Noggi, Chocolat, Sadiq, Archibald Tactful, Sarah McCreadie, Cortina Ford a mwy

Maggi Noggi

Noson cabaret gyda naws LHDT. Bydd  Helen Sandler yn cyflwyno detholiad o dalent dawnus lleol a chenedlaethol, o syrcas i gân. Disgwylwch ymddiddan ffraeth, chwerthin afreolus ac afiaith heintus.
Maggi Noggi: Cwîn enwocaf a ffyrnicaf Ynys Môn a Chymru. Yn ymddangos ar Y Salon ar S4C. “Gallwch chi fynd a’r ferch o’r ffarm…”
Chocolat: Grŵp ‘gypsy swing jazz’ o Aberystwyth. Amser dawnsio!

Sadiq

Sadiq Sadiq: Sgiliau syrcas cyfoes a syfrdanol. Mae Sadiq yn perfformio efo Ockham’s Razor
Archibald Tactful: Proto-Dduw, carwr sment a dawnsiwr arbrofol. “Laurie Anderson meets Groucho Marx” – FringeReview
Sarah McCreadie: Siarad miniog gan seren newydd o Gaerdydd
King Frankie Sinatra: Caneuon Sinatra
Meic agored: gweler isod

Mae croeso i bawb yn y noson hwyliog a chyfeillgar hon, p’un a ydych chi’n hoyw, yn syth, yn draws … neu beth bynnag! Arweiniad oed 16+

Yn cynnwys meic agored: i berfformio cân neu ddarllen cerdd yn Gymraeg neu Saesneg,
e-bostiwch aberrationcymru@gmail.com

Tocynnau>>

Cefnogwyr: Mae Aberration ar daith yn ystod yr haf drwy nawdd hael Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, Y Loteri Genedlaethol, Prifysgol Aberystwyth a gwesty llysieuol Over The Rainbow. Rhaglenwyd y daith gan SpringOut ac Enfys Aber. Diolch yn fawr iawn i bawb!

Aberration Alternative Village Show / Sioe Pentref Amgen

A fabulous night was had by all! Photos by Keith Morris>>
Sioe Pentref Amgen Aberration Alternative Village Show

Gwener 17 Awst 8yh (Drysau’n agor am 7.30yh am beirniadu a stondiau)
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth: Y Tŷ Haf £12 / £10 (Arweiniad oed 16+)  TOCYNNAU>>

Friday 17 August 8pm (doors open for judging and sideshows 7.30pm)
Aberystwyth Arts Centre: Summer House, £12 / £10 concs (Age guidance 16+) TICKETS>>

Dewch yn llu, ymunwch â ni am sioe pentref amgen wrth i Aberration fynd o dan y gynfas am y tro cyntaf erioed! Bydd tocynnau yn caniatau mynedfa i bopeth yn cynnwys y cystadlaethau. Digwyddiad yn bennaf yn Saesneg.

Join us to queer up the village show, as Aberration goes under canvas for the first time ever! Tickets cover the whole evening including competitions. Event mainly in English.

Gwisg ffansi – meddyliwch cabaret yn cwrdd â sioe’r pentref yn cwrdd â’n byd LGBTQIA+. // Dress with pizazz – think cabaret meets village show meets our LGBTQI+ world.

Er mwyn eich adloniant ac i’ch ymhyfrydu…
FOR YOUR EDIFICATION & DELIGHT…

Andrew Logan (by Philippe Vogelezang)

Ar y soffa gyda Andrew Logan – yr arlunwyr chwedlonol (dyfeisiwr y Miss Byd amgen a’r Amgueddfa Cerflunwaith ym Merriew) bydd yn sgwrsio gyda’n cyflwynydd Helen Sadler am ei fywyd disglair.

On the Sofa with Andrew Logan – the legendary artist (creator of Alternative Miss World and the Museum of Sculpture in Berriew) will be chatting about his glittery life with our host, Helen Sandler.

Quercus Burlesque – Alawon swmpus gan bumawd o glerwyr chwit-chwat.
Quercus Burlesque – stomping melodies from a quintet of maladjusted minstrels

Quercus Burlesque band playing
Quercus Burlesque

Cortina Ford – burlesque ar y set gefn
Cortina Ford – burlesque on the back seat

Sioe Dalent Pentref Aberration – gair ar lafar, cwîns a hwyl y syrcas
Aberration Village Talent Show – spoken word, drag and circus acts strut their stuff

Coroni’r wisg orau / Best Costume – Crowning

Hwyl gyda lluniau gwisg ffansi  / Dressing-up Photo Fun

Sioe Cŵn wedi’u stwffio / Stuffed Dog Show – bring your favourite toy pooch! The show will be in the interval – enter your favourite stuffed doggie, any age, size, shape. Prize for best in show. No live dogs permitted.

Tombola elusennol a mwy
Charity Tombola + More

Dosbarthiadau Cystadlu
COMPETITION CLASSES

 

 

 

 

 

 

 

Cyrraedd am 7:15y.h. er mwyn arddangos eich…

  • Cacennau a teisennau gwych
  • Ffrwythau neu llysiau selebs
  • ‘Titfer Tat’ – Het ffansi o nwyddau wedi’u ailgylchu
  • Esgidiau fflora a ffawna

Fel y mae ym mhob sioe bentref lleol, mae meini prawf cystadlu llym yn berthnasol.  Manylion>>

Arrive at 7.15pm to enter your…

  • Fabulous Fairy Cakes and Sponges
  • Celebrity Vegetable or Fruit
  • Titfer Tat – hat from recycled materials
  • Flora and Fauna in Footwear

As in all the best village fairs, strict competition criteria apply – click here for details>>

BOOK NOW AND LET’S MAKE THIS OUR BEST NIGHT EVER! // ARCHEBWCH RWAN!
TOCYNNAU>>   TICKETS>>

Cefnogwyr: Mae Aberration ar daith yn ystod yr haf drwy nawdd hael Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, Y Loteri Genedlaethol, Prifysgol Aberystwyth a gwesty llysieuol Over The Rainbow. Rhaglenwyd y daith gan SpringOut ac Enfys Aber. Diolch yn fawr iawn i bawb!

Supporters: Aberration is on tour this summer with funding from Arts Council of Wales, Welsh Government, National Lottery, Aberystwyth University and Over the Rainbow vegetarian guesthouse. Programmed by SpringOut and Enfys Aber. Diolch yn fawr i bawb! 

‘Aberration’ yn mynd i’r Eisteddfod

Aberration ar Daith: Yr Eisteddfod

Dydd Gwener Awst 10fed, 1pm, Llwyfan y Llannerch (Picnic 4a6)
Eisteddfod 2018, Bae Caerdydd

Yr awdur a’r darlledwr Mike Parker sy’n cyflwyno detholiad o cabaret hoyw blasus. Harmoniau o’r enaid gan Mer Gân, a llenyddiaeth llafar gan aelodau Cywion Cranogwen.

[Eng:] Aberration’s first visit to the National Eisteddfod is presented by Mike Parker, with music from Mer Gân and spoken word from Cywion Cranogwen. On the ‘Llanerch’ stage in Cardiff Bay at 1pm on Friday 10 August. Free entry. Event in Welsh.

Mae Aberration yn noson gelfyddydol LHDT+ yn Aberystwyth, sy’n teithio dros yr haf gyda chefnogaeth gan Brifysgol Aberystwyth, Cyngor Celfyddydau Cymru, Y Loteri, Lywodraeth Cymru, Gwesty Over the Rainbow. Diolch yn fawr. 

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2018, Aberystwyth

Ymlaen Gyda’n Gilydd

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2018
8 Mawrth 2018
Amgueddfa Ceredigion, Ffordd y Môr, Aberystwyth
Drysau’n agor am 6.30yp

[English>>]

Cymraeg: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod: Bydd Amgueddfa Ceredigion yn cyflwyno noswaith ddifyr o sgwrsio a thrafod, a cherddoriaeth gan y Bung Bung Belles.

Bydd panel amrywiol o fenywod lleol sy’n ymgyrchwyr yn siarad am sut allwn ni weithio i greu byd mwy cyfartal. Cewch daith dywys o amgylch yr amgueddfa cyn i bopeth ddechrau, ac yn y diwedd bydd cyfle i’r gynulleidfa ymuno yn y drafodaeth. Mae’n argoeli i fod yn noson llawn ysbrydoliaeth. Croeso i bawb. Trefnwyd mewn partneriaeth ag Aberration.

Y Cadeirydd: Joanne Hopkins
Y Panel: Amal Abu-Bakare, Andrea Hammel, Kate Rose, Michelle Pooley

£6 Gostyngiadau: £5