Tag Archives: Ladies of Llangollen

Ladies of Llangollen play at Plas Newydd

Saturday 3 August 3.30pm Plas Newydd, Llangollen: Queer Tales from Wales present ‘An Extraordinary Female Affection: The life and love of the Ladies of Llangollen’. An entertaining promenade performance in the grounds of the very house where the ladies lived two hundred years ago. Performed in English.

Tickets are £22.50 (plus booking fee), to include tea and cake with the Ladies and entry to the House during the day.

Book your tickets on Eventbrite >>

Poster text:

[CYMRAEG] Dydd Sadwrn 3ydd Awst, 3:30 PM

Perfformiad chwareus lle mae Sarah Ponsonby ac Eleanor Butler yn mynd â chi ar daith o
diroedd eu cartref, Plas Newydd. Atgynhyrchiad bywiog o’u 50 mlynedd gyda’i gilydd, gyda help y gynulleidfa, gwartheg anwes, hel straeon enllibus ac ymweliadau gan ferched sy’n eu hedmygu, gan gynnwys Anne Lister. Wedi’i gyflwyno gan Jane Hoy a Helen Sandler mewn hetiau befar.

Pris tocynnau yw £22.50, gan gynnwys te a chacen gyda’r Merched a mynediad i’r Tŷ yn ystod y dydd.

Tocynnau >>

[ENGLISH] Saturday 3rd August, 3:30 PM

A playful promenade performance in which Sarah Ponsonby and Eleanor Butler take you on a tour of the grounds of their home Plas Newydd. A lively re-imagining of their 50 years together helped along by the audience, pet cows, scurrilous gossip and visits from their women admirers including Anne Lister. Presented by Jane Hoy and Helen Sandler in beaver hats.

Tickets are £22.50, to include tea and cake with the Ladies and entry to the House during the day.

Book your tickets on Eventbrite >>