Tag Archives: Machynlleth

Icons & Allies exhibition Machynlleth

Icons & Allies: a one-night-only chance for the people of Machynlleth to see this touring exhibition about Icons & Allies from LGBT Welsh history on 10 March at MOMA. (Previously seen at Aberration ‘Blast from the Past’ in Aberystwyth on 3 March.)

Mike Parker will lead a tour round the exhibition, nineteenth-century artist Mary Charlotte Lloyd will appear from beyond the grave, plus time for you to say what you found interesting and who you would add if it were your exhibition! Arrive from 6pm for a 6.30 start.

Save

Save

Machynlleth International Women’s Day 2014 programme

International Women’s Day (IWD) events in Machynlleth are organised by a group of locals called Bro Ddyfi Women’s Network. Here is our programme for the day:

International Women’s Day 2014

Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2014 – Cymraeg >>

Saturday 8 March, Machynlleth Bowling Club, behind Co-op

IWD-poster-2014-web

Clwb Bowlio Machynlleth Bowling Club

11.30am–1.30pm Rock Up!

Drop-in session for girls and women – have a go at playing guitar or drums like a rockstar. Run by the Rock Project. Free

2–3pm What does women’s equality mean to you?

A lively discussion led by Elena Blackmore and Bec Sanderson from the Public Interest Research Centre (PIRC). Come and share your ideas. Women-only. Free

3.30–5pm Tasty Welsh Taster / Blasu’r Gymraeg

Practise your Welsh while sampling delicious produce from local women. All welcome including complete beginners. Suggested donation on door £2 to cover tea and tastings. Cakes and produce for sale

6–7pm Hold Fast

Local women’s voices on slate, soil and soul, shared by Unearthed oral history collective in a special performance. All welcome. Free

8pm Cabaret

Packed night of music, comedy and readings from the area’s female stars including The Bung Bung Belles, Izzy Rabey, Julie Grady Thomas + women’s open mic (sign up in advance for your 3 minutes onstage: helensandler@gmail.com).
All welcome (age 14+)
Suggested donation on door: £2 to £8. Raffle

IWD events in Machynlleth are funded by the Welsh Government and Women’s Equality Network Wales

Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2014 Machynlleth

Cynhelir digwyddiadau Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn Machynlleth gan grŵp lleol o fenywod, ‘Rhwydwaith Merched Bro Ddyfi’. Dyma ein rhaglen am y diwrnod:

Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2014

International Women’s Day 2014 – English >>

Dydd Sadwrn 8 Mawrth, Clwb Bowlio Machynlleth

Cymraeg

11.30 y.b – 1.30 y.h ‘Rock Up!’
Sesiwn roc i ferched o bob oed – rhowch tro ar chwarae’r drymiau neu’r gitar fel seren roc hefo’r Rock Project. Am ddim.

2 y.h – 3 y.h – Beth mae cydraddoldeb i fenywod yn ei olygu i chi?
Sgwrs bywiog o dan arweiniad Elena Blackmore a Bec Sanderson o’r ‘Public Interest Research Centre (PIRC)’. Dewch i rannu eich syniadau. Merched yn unig. Am ddim.

3.30 y.h – 5 y.h – Blasu’r Gymraeg
Digwyddiad Cymraeg – cyfle i flasu a phrynu bwydydd gan ferched o fusnesau lleol. Croeso i bawb, yn cynnwys dechreuwyr pur. £2 wrth y drws, yn cynnwys paned.

6 y.h – 7 y.h ‘Hold Fast’
Perfformiad arbennig gan gwmni hanes-ar-lafar, ‘Unearthed’. Casgliad o leisiau merched lleol yn sôn am bynciau amrywiol, o lechi i’r enaid. Croeso i bawb. Am ddim.

8 y.h ‘Cabaret’
Noson o gerddoriaeth, comedi a darlleniadau yng nghwmni merched talentog yr ardal, yn cynnwys The Bung Bung Belles, Izzy Rabey, Julie Grady Thomas. Meic agored ar gael hefyd (cysylltwch â Helen Sandler o flaen llaw os am dair munud ar y llwyfan – helensandler@gmail.com)
Croeso i bawb dros 14 oed
£3 wrth y drws (£2 consesiwn, £1 i bobl yn eu harddegau, £8 i roddwyr/cefnogwyr)
Raffl

Ariennir gan Lywodraeth Cymru a Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru (Women’s Equality Network Wales)