Aberration: “Forbidden Lives” {Cym}

Noson Hanes:
“Forbidden Lives”

{Go to English>>}

23 Chwefror 2018, 7.45yh, Stiwdio, Aberystwyth Arts Centre

Noson arbennig yn nodi Mis Hanesyddol LHDT y DU gyda thrafodaethau byrion a pherfformiadau am straeon cuddiedig o Gymru (ac ambell i gongl o Loegr).

Mi fydd Mike Parker yn dangos cip olwg o’i lyfr nesaf, “On the Red Hill”, sy’n astudiaeth glodforus o ‘hoyw gwledig’ trwy hanes cariadon howy yn yr ugeinfed ganrif.

Mi fydd aelodau o Glitter Cymru, grŵp cymdeithasol BAME LHDT Caerdydd yn trafod eu ffilm benigamp ‘Glitter’, a grëwyd gan Iris Outreach. (Yn ogystal, rydym yn edrych ymlaen at ffilm fydd Abberation yn ei greu gydag Iris).

Cawn glywed am lyfr newydd Norena Shopland, Forbidden Lives (Seren, £12.99): Straeon gwir ryfeddol am y bobl a death o’n Blaenau yn LHDT Cymru.

Daw Tom Marshman ran o’i ddarn theatr sy’n cael ei ddatblygu. Dechreuir “The Geoffrey Train” gyda ‘heddwas golygus’ a dyn hardd ar drên yn ystod y 1950au.

… Ac ymddangosiad gan Fenywod Llangollen.

Cefnogir gan Gwesty Over the Rainbow a Prifysgol Aberystwyth.

*RHYBUDD: mi fydd y digwyddiad yn un gwych ac felly yn gwerthu allan!*

Tocynnau >>

Calendr Mis Hanes Aber (Saes)>>