Bydoedd Cudd – Aberration

Mae Aberration yn dathlu Mis Hanes LHDT 2019
7.45pm Sadwrn 9 Chwefror, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth,  £10/£8 

Study for ‘The Exchange’ – Clive Hicks-Jenkins

Mae Karen Fisch yn cyflwyno ei sioe gerdd jiwcbocs, Rebel Dyke. Mae Clive Hicks-Jenkins yn dangos sut y creodd guddfan ar gyfer ei wir hun yn ei gelf. Mae Jane Traies yn trafod ei llyfr o gyfweliadau efo lesbiaid hŷn, Now You See Me (Tollington). 14oed+  Iaith: Saesneg

Tocynnau>>

Gweithdy efo Jane Traies a Norena Shopland ar hanes LHDT+ yma>>