Aberration Alternative Village Show / Sioe Pentref Amgen

A fabulous night was had by all! Photos by Keith Morris>>
Sioe Pentref Amgen Aberration Alternative Village Show

Gwener 17 Awst 8yh (Drysau’n agor am 7.30yh am beirniadu a stondiau)
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth: Y Tŷ Haf £12 / £10 (Arweiniad oed 16+)  TOCYNNAU>>

Friday 17 August 8pm (doors open for judging and sideshows 7.30pm)
Aberystwyth Arts Centre: Summer House, £12 / £10 concs (Age guidance 16+) TICKETS>>

Dewch yn llu, ymunwch â ni am sioe pentref amgen wrth i Aberration fynd o dan y gynfas am y tro cyntaf erioed! Bydd tocynnau yn caniatau mynedfa i bopeth yn cynnwys y cystadlaethau. Digwyddiad yn bennaf yn Saesneg.

Join us to queer up the village show, as Aberration goes under canvas for the first time ever! Tickets cover the whole evening including competitions. Event mainly in English.

Gwisg ffansi – meddyliwch cabaret yn cwrdd â sioe’r pentref yn cwrdd â’n byd LGBTQIA+. // Dress with pizazz – think cabaret meets village show meets our LGBTQI+ world.

Er mwyn eich adloniant ac i’ch ymhyfrydu…
FOR YOUR EDIFICATION & DELIGHT…

Andrew Logan (by Philippe Vogelezang)

Ar y soffa gyda Andrew Logan – yr arlunwyr chwedlonol (dyfeisiwr y Miss Byd amgen a’r Amgueddfa Cerflunwaith ym Merriew) bydd yn sgwrsio gyda’n cyflwynydd Helen Sadler am ei fywyd disglair.

On the Sofa with Andrew Logan – the legendary artist (creator of Alternative Miss World and the Museum of Sculpture in Berriew) will be chatting about his glittery life with our host, Helen Sandler.

Quercus Burlesque – Alawon swmpus gan bumawd o glerwyr chwit-chwat.
Quercus Burlesque – stomping melodies from a quintet of maladjusted minstrels

Quercus Burlesque band playing
Quercus Burlesque

Cortina Ford – burlesque ar y set gefn
Cortina Ford – burlesque on the back seat

Sioe Dalent Pentref Aberration – gair ar lafar, cwîns a hwyl y syrcas
Aberration Village Talent Show – spoken word, drag and circus acts strut their stuff

Coroni’r wisg orau / Best Costume – Crowning

Hwyl gyda lluniau gwisg ffansi  / Dressing-up Photo Fun

Sioe Cŵn wedi’u stwffio / Stuffed Dog Show – bring your favourite toy pooch! The show will be in the interval – enter your favourite stuffed doggie, any age, size, shape. Prize for best in show. No live dogs permitted.

Tombola elusennol a mwy
Charity Tombola + More

Dosbarthiadau Cystadlu
COMPETITION CLASSES

 

 

 

 

 

 

 

Cyrraedd am 7:15y.h. er mwyn arddangos eich…

  • Cacennau a teisennau gwych
  • Ffrwythau neu llysiau selebs
  • ‘Titfer Tat’ – Het ffansi o nwyddau wedi’u ailgylchu
  • Esgidiau fflora a ffawna

Fel y mae ym mhob sioe bentref lleol, mae meini prawf cystadlu llym yn berthnasol.  Manylion>>

Arrive at 7.15pm to enter your…

  • Fabulous Fairy Cakes and Sponges
  • Celebrity Vegetable or Fruit
  • Titfer Tat – hat from recycled materials
  • Flora and Fauna in Footwear

As in all the best village fairs, strict competition criteria apply – click here for details>>

BOOK NOW AND LET’S MAKE THIS OUR BEST NIGHT EVER! // ARCHEBWCH RWAN!
TOCYNNAU>>   TICKETS>>

Cefnogwyr: Mae Aberration ar daith yn ystod yr haf drwy nawdd hael Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, Y Loteri Genedlaethol, Prifysgol Aberystwyth a gwesty llysieuol Over The Rainbow. Rhaglenwyd y daith gan SpringOut ac Enfys Aber. Diolch yn fawr iawn i bawb!

Supporters: Aberration is on tour this summer with funding from Arts Council of Wales, Welsh Government, National Lottery, Aberystwyth University and Over the Rainbow vegetarian guesthouse. Programmed by SpringOut and Enfys Aber. Diolch yn fawr i bawb!