Village Show competition entries / dosbarthiadau cystadlu

Aberration Alternative Village Show

Competition Classes

[Cymraeg isod]

How to enter: Coming to the Aberration Village Show on 17 August 2018? Want to enter the produce, baking, flower arranging, or handicrafts competitions? Here’s how…

Buy a ticket for the evening and arrive at 7.15pm to be registered by the Show Secretary and have time to display your entries.

Judging will be by appearance only (no tasting) and will be by the audience between 7.30 and 8pm and in the interval.

Fabulous Fairy Cakes and Sponges

  • 6 decorated fairy cakes/cupcakes or one sponge. Presented on a plate, depicting any aspect of LGBTQIA+ culture in fabulous fashion.

Celebrity Vegetable or Fruit

  • A vegetable or fruit (or small group thereof) decorated with flair and imagination to depict a queer icon of your choice

Titfer Tat

  • Handicrafts: an item of headgear created from recycled materials. As practical or fantastical as you choose. Entries must be not more than 1 metre width/height and wearable.

Flora and Fauna in Footwear

  • An arrangement of cut flowers and/or (dead) fauna presented in an item of footwear.

~0~

Cymraeg:

Meini Prawf Cystadlu yn y Sioe Bentref Amgen Aberration

Dosbarthiadau Cystadlu

Sut i gystadlu: Isod mae’r manylion am sut y gallwch gystadlu yn Sioe Bentref Aberration ar 17 Awst 2018…

Prynwch docyn ar gyfer y noson a chyraeddwch am 7:15y.h. mewn da bryd i gofrestru gyda Ysgrifenydd y Sioe ac arddangos eich gwaith.

Bydd y cynnyrch yn cael eu barnu drwy ymddangosiad yn unig (dim blasu). Y gynulleidfa bydd yn gwneud y gwaith beirniadu, a hynny rhwng 7:30 a 8:00y.h ac hefyd yn ystod yr egwyl.

Cacennau a teisennau gwych

Gofynnir am 6 o gacennau tylwyth teg/cacennau cwpan neu un cacen sbwng wedi’u cyflwno ar blât wedi’u haddurno efo unrhyw elfen o naws gwych LGBTQIA+. 

Ffrwythau neu llysiau selebs

Addurnwch ffrwyth neu lysieuyn (neu grŵp bach ohonynt) gyda hwyl a dychymyg i ddarlunio eicon hoyw o’ch dewis. 

‘Titfer Tat’ – Het ffansi o nwyddau wedi’u ailgylchu

Crefft: Creu penwisg allan o nwyddau wedi’u hailgylchu.  Yn ymarferol neu anhygoel, eich dewis chi! Ni ddylai’r penwisg fod yn fwy na 1 metr o led/uchder ac mae’n rhaid bod yn bosib i’w wisgo!

Esgidiau fflora a ffawna

Trefniant o flodau a/neu ffawna (marw) wedi’u cyflwyno mewn esgid.