Tag Archives: Aberration

Aberration Pride

7pm Saturday 18 July 2020 online

Aberration Pride: A great night in for the LGBT+ community of Mid Wales and our friends! Music, comedy, drag, spoken word, speakers, contests, dancing + more

This fab sold-out event is now over and is included here as part of our archive.

>>TICKETS: EVENTBRITE>>

After running a series of low-key Aberration Adre (Aberration at Home) events, we are delighted to announce the first-ever Aberration Pride! Cyffrous!

Author Mike Parker will open the event followed by amazing acts including gender-bending lip-sync from Rhys’s Pieces, queer comedy from Shelf, spoken word from Dean Atta, music from Zoey Allen, Toby Carvery’s Good Dog Show, and the return of the cult quiz ‘Who Wants to Win Three Quid When This Is All Over?’ with Ruth Fowler (who co-hosts the evening with Helen Sandler and Jane Hoy).

We will hear inspiring words about Pride and LGBT+ rights from activists including Laolu Alatise, Aled Gustafson and Kate Rose. We also hope to hear from friends in Poland.

>>TICKETS: EVENTBRITE>>

Pride from your sofa

Take part or take a back seat, but take pride! There’ll be a Virtual Pride March and lots of chances for you to have a bop.

We’re showcasing artists and speakers from near and far. And if you’ve never managed to travel to Aberystwyth for Aberration, now’s your chance to ‘be part of the queer arts scene that’s taking Mid Wales by storm’. (DIVA)

Bring your dog (real or stuffed) for a chance to enter Toby’s Good Dog Show

>>TICKETS: REGISTER HERE>>

Please join us at Aberration Pride! Tickets are free on Eventbrite but we’ll be suggesting good causes for you to make donations if you can afford it. You’ll see instructions for how to get the Zoom link after you register. See you soon! Edrych ymlaen!

You can also join the Facebook event page to stay in the loop >>

~ Spirit of Aberration ~

Come along in the spirit of Aberration – queer arts, activism, community and diversity. We are (of course) trans-inclusive and anti-racist. You are welcome whether you are lesbian, gay or bi, trans, genderqueer or non-binary, queer or questioning, intersex, asexual… or an open-minded ally! This online event is aimed at people aged 16+ and includes adult themes.

Cabarration 2019

Barbara Nice crowdsurfs her way to the semi-finals of Britain’s Got Talent

[PAST EVENT: you are now entering the realm of past fabulousness and nostalgia…]

Mae’n ol! Bigger and better than ever! A massive Aberration queer-themed cabaret night: Cabarration in the Great Hall at Aberystwyth Arts Centre.

8pm Friday 15 November 2019, Aberystwyth

Starring Barbara Nice – ordinary housewife extraordinaire – a refreshing blast of proper good fun. She believes in bargains, public transport and livin’ la vida loca! Recently seen storming it in the semi-finals of Britain’s Got Talent 2019, with her quick-fire chat and stage-diving, Barbara is guaranteed to bring joy to any audience.

AND:
Shelf, up-to-the-minute lesbian comedy duo from that London
Edd Muir, aerial artist extraordinaire
Rad drag-king troupe The Family Jewels
Live music from melodic local band Chocolat
Compere Helen Sandler
Wear your best queer cabaret get-up!
Edrych ymlaen!

Edd Muir on pole

For all LGBT+ people and open-minded straight folks. Age guidance 16+ . Not suitable for children due to adult humour, references to hanky panky, and perhaps a little light striptease if you’re lucky.

Oo-er missus/ mister/ wotever!

Tickets: £14 / £10 (concs) from Aberystwyth Arts Centre on the links below.

TICKETS https://www.aberystwythartscentre.co.uk/music/cabarration-1

TOCYNNAU https://www.aberystwythartscentre.co.uk/cy/music/cabarration-1

Shelf: “cool and relevant” – The Skinny

Event supported by Prifysgol Aberystwyth University and Over the Rainbow vegetarian guesthouse. Programmed by SpringOut and Enfys Aber.

Aberration: Out for Summer

Aberration

OUT FOR SUMMER

THEATR + CERDDORIAETH + GAIR LLAFAR // THEATRE + MUSIC + SPOKEN WORD

A hot night of Aberration music, theatre and spoken word with Tom Marshman, Kedma, Mike Parker, Helen Sandler and new acts! Champagne auction for Ugandan safe house for LGBT people. Event in English. Tickets on sale now at £7.50 from Aberystwyth Arts Centre.

miniflyeroutweb

RHAGLEN

{scroll down for English}

Bydd Tom Marshman yn cyflwyno detholiad o ei sioe newydd, Kings Cross Remix, fel gwaith ar y gweill. Gwau at ei gilydd o straeon y bobl a brofodd yn llaw gyntaf, mae sioe ‘un dyn’ Tom yn dathlu lleisiau aflafar o Lundain y 1980au.

Mae Tom yn artist perfformiad sy’n trawsnewid cyfrifon bob dydd i mewn i theatr. Mae gwaith blaenorol yn cynnwys ‘Move Over Darling’.

“Un o’r pethau mwyaf cyffrous am waith Marshman yw ei allu i ddewis pwnc sy’n ymddangos yn fach ac edrychwch drwy’r haenau i ddatgelu rhywbeth annisgwyl a dwys” – Big Issue

GWEITHDY Bydd Tom hefyd yn cynnal gweithdy cyn Aberration, am addasu cyfweliadau am sgript. Yn addas ar gyfer pawb, os ydych yn gwybod am theatr neu beidio. Chi jyst angen i fod hyd am gymryd rhan! Manylion.
+++

KedmaMae Kedma yn leisydd proffesiynol o Aberystwyth sydd wedi graddio yn ddiweddar gyda Gradd Dosbarth Cyntaf Anrhydedd o Sefydliad Cerddoriaeth Fodern Prydain ac Iwerddon (BIMM) sy’n cael ei ystyried yn eang fel ysgol flaenllaw Ewrop ar gyfer cerddoriaeth gyfoes.

Mae hi bellach yn gweithio fel cerddor sesiwn gigio yn helaeth fel prif leisydd a chefnogaeth ar gyfer lleoliadau o fri, teledu, radio, llong fordaith ayyb. Yn fwyaf diweddar bu’n perfformio fel egwyddor ganwr yn ‘The Ballroom Bloomsbury’ ar gyfer lansiad y sioe arobryn “London Never Dies”ar gyfer y Clwb Cabaret Llundain. Yn lleol, efallai y byddwch yn adnabod hi o berfformiadau gyda “Elinor Powell’s Sgarmes”.

Mae ei llais yn gyfoethog ac yn llawn enaid ac mae ei pherfformiadau yn gwbl hudolus.

www.kedmamacias.co.uk

+++

Mike Parker yn sôn am ei lyfr newydd, The Greasy Poll (Y Lolfa, Mai) –  y dyddiadur am ei ymgyrch rhwystro i gael ei ethol yn Aelod Seneddol dros Geredigion.

Fel Sais hoyw, nid oedd llenor Mike Parker y dewis amlwg fel ymgeisydd Plaid Cymru yn eu sedd targed o Geredigion yn yr etholiad cyffredinol 2015. Diolch i’r afluniadau gwarthus y wasg, daeth yr ymgyrch yn frwnt  fel un o’r gwaethaf yn hanes yr ardal; gan alw ar hiliaeth, homoffobia, creu Stormydd ar Twitter a chyfraniad gan yr heddlu. The Greasy Poll ydi dyddiadur “ddoniol, cyffrous a brawychus” (Patrick McGuiness) Mike o’r ymgyrch a’i gwersi ehangach ar sut mae ein system wleidyddol yn ein methu. Byddwch un o’r rhai cyntaf i glywed Mike yn darllen o gofiant doniol a ddeifiol.

+++

Nid yw Helen Sandler yn un o’r tîm Aberration yn unig, mae hi hefyd yn awdur. Bydd Helen yn darllen i ni oddi wrth ei nofel nwydus newydd, ‘The Wishmistress’, am ddwy fenyw yn ceisio peidio â chael affêr.

HEFYD Ocsiwn Bwced Siampaen ar gyfer y tŷ diogel a gefnogwn yn Uganda ar gyfer pobl LHDT. Mae Bar Rummers wedi rhoddwyd yn garedig i ni magnwm o Siampaen. Byddwn yn arwerthu i ffwrdd mewn ffordd arbennig – cael gwybod mwy ar y noson a dod â rhywfaint o arian parod!

Ar ôl y digwyddiad aros i sipian coctels gyda’r artistiaid yn y bar Canolfan y Celfyddydau ac ar y teras.

ARCHEBWCH EICH TOCYNNAU NAWR!

=====

PROGRAMME

Tom Marshman will present an extract from his new show, Kings Cross Remix, as a work in progress. Woven together from the stories of the people who experienced it first hand, Tom’s one-man show celebrates the raucous voices of 1980s London.

TomMarshmanWebXTom is a performance artist who transforms everyday accounts into theatre. Previous work includes the acclaimed Move Over Darling.

“One of the most exciting things about Marshman’s work is his ability to pick a seemingly small subject and peel back the layers to expose something unexpectedly profound” – Big Issue

WORKSHOP Tom will also run a workshop before Aberration, about turning interviews into a script. Suitable for everyone, whether you know about theatre or not. You just need to be up for taking part! Details.
+++

Mike Parker will read from and talk about his new book, The Greasy Poll (Y Lolfa, May) – the diary of his thwarted campaign to be elected as MP for Ceredigion last year.

As a gay Englishman and a writer, Mike was not the obvious choice for Plaid Cymru candidate. Thanks to the outrageous distortions of the press, the campaign became the filthiest in the area’s history, invoking racism, homophobia, Twitterstorms and police involvement.

GreasyPollWebThe Greasy Poll is Mike’s “funny, thrilling and terrifying” (Patrick McGuiness) diary of the campaign, and its wider lessons on how our political system is failing us. Be one of the first to hear Mike read from this hard-hitting and humorous memoir.

+++
Kedma is a professional vocalist from Aberystwyth who has recently graduated with a First Class Honours Degree from The British & Irish Modern Music Institute (BIMM) which is widely regarded as Europe’s leading school for contemporary music.

She now works as a session musician gigging extensively as a lead and backing vocalist for prestigious venues, TV, radio, cruise ship etc. Most recently she performed as a principal vocalist at The Bloomsbury Ballroom for the launch of the award-winning show London Never Dies for The London Cabaret Club. Locally, you may recognise her from performances with Elinor Powell’s Sgarmes.

Her voice is rich and soulful and her performances are completely captivating.

www.kedmamacias.co.uk

+++
Helen Sandler is not just one of the Aberration team, she’s also a writer. Helen will be reading to us from her sultry new novel, The Wishmistress, about two women trying not to have an affair.

PLUS Champagne Bucket Auction for the safe house we support in Uganda for LGBT people. Rummers Bar have kindly donated a magnum of champagne. We will be auctioning it off in a special way – find out more on the night and bring some cash!

After the event please stay to sip cocktails with the artists in the Arts Centre bar and on the terrace.

BOOK YOUR TICKETS NOW!

Aberration, 1st feb Aberystwyth Arts Centre. Photo by Daryl Ras Gdalya Jemmott

Aberration workshop: Turned Tales

Aberration workshop

Turned Tales – Creating a script from interviews

A special workshop on the magic of turning interviews into scripts, arranged by Aberration

5.30 to 7pm Friday 27 May. Meet at 5.15pm at Aberystwyth Arts Centre box office to go to the room (Creative Unit 5 & 6). £5, book in advance, limited to 15 places

TomMarshmanWebCrop

Tom Marshman is a performance artist who transforms everyday accounts into theatre. For his Kings Cross (Remix) theatre project about 1980s gay London (pictured), Tom went through a process of having group chats over tea, then more intimate one-on-one interviews, which were recorded and transcribed before being worked into a script.

In this workshop, Tom will give an insight into his process, share tips, and talk about the issues of working with other people’s stories. He hopes to inspire people to start to collect stories and see that everyone has a fascinating tale to tell, even if they don’t know it yet.

Workshop tickets £5 from Aberystwyth Arts Centre box office.

After the workshop, Tom will be performing an extract from Kings Cross (Remix) at Aberration: Out for Summer – an evening of theatre, spoken word and music with an LGBT theme.