Tag Archives: LGBT

Cabarration 2019

Barbara Nice crowdsurfs her way to the semi-finals of Britain’s Got Talent

[PAST EVENT: you are now entering the realm of past fabulousness and nostalgia…]

Mae’n ol! Bigger and better than ever! A massive Aberration queer-themed cabaret night: Cabarration in the Great Hall at Aberystwyth Arts Centre.

8pm Friday 15 November 2019, Aberystwyth

Starring Barbara Nice – ordinary housewife extraordinaire – a refreshing blast of proper good fun. She believes in bargains, public transport and livin’ la vida loca! Recently seen storming it in the semi-finals of Britain’s Got Talent 2019, with her quick-fire chat and stage-diving, Barbara is guaranteed to bring joy to any audience.

AND:
Shelf, up-to-the-minute lesbian comedy duo from that London
Edd Muir, aerial artist extraordinaire
Rad drag-king troupe The Family Jewels
Live music from melodic local band Chocolat
Compere Helen Sandler
Wear your best queer cabaret get-up!
Edrych ymlaen!

Edd Muir on pole

For all LGBT+ people and open-minded straight folks. Age guidance 16+ . Not suitable for children due to adult humour, references to hanky panky, and perhaps a little light striptease if you’re lucky.

Oo-er missus/ mister/ wotever!

Tickets: £14 / £10 (concs) from Aberystwyth Arts Centre on the links below.

TICKETS https://www.aberystwythartscentre.co.uk/music/cabarration-1

TOCYNNAU https://www.aberystwythartscentre.co.uk/cy/music/cabarration-1

Shelf: “cool and relevant” – The Skinny

Event supported by Prifysgol Aberystwyth University and Over the Rainbow vegetarian guesthouse. Programmed by SpringOut and Enfys Aber.

Cabarration 2016

Aberration

CABARRATION

8pm 21 October 2016 (doors 7.30pm)
Aberystwyth Arts Centre – Great Hall
A cabaret night with a very queer bite!

Book tickets here>>

cabarrationweb-medium

AMAZING ACTS…

Jonathan Mayor

jonathanmayorgoldJonathan Mayor will be entertaining us with his cutting comedy – dressed up in glitter-storm Bollywood drag and delivered with twinkly chutzpah. Coming all the way from Gaychester just to entertain you.

‘A self-obsessed glittery queen with a larger than life personality who arrives onstage in a bamboozling mix of innuendo’ – Manchester Evening News
‘Very funny’ – Michael Palin
‘Marvellously wicked’ – Sarah Millican

www.jonathanmayor.co.uk
Twitter: @jonathanmayor

Lynette Frances

lynettefranceswebLynette Frances is a hit wherever she plays, from L Fest to an intimate bar, combining an amazing voice with a love of entertaining. She will play a range of rock and country covers to get us in the Friday night vibe. Later in the evening, Lynette will be teaching us all a line-dance so get your dancing shoes on!

Lynette lives on the south coast of England and has been performing since the age of 12. She runs the Way Out Country Facebook group for LGBT lovers of country music and line-dancing.

lynettefrances.webs.com
Twitter: @LynetteFrances

Ashleigh Owen

ashleighturnAshleigh Owen will be performing an extract from her one-woman show, ‘The Rise and Fall Of The Hamburger Queen’, which can be seen in full at the Unity Theatre, Liverpool, as part of Homotopia.

Ashleigh’s mum wouldn’t let her dance, because dancing killed her dad. ‘He went down into the splits and never got up again.’ She danced in secret until the day came to break the news to her mother: she was leaving for London to become a famous dancer. Bright lights, big city, wide-eyed Scouser… what could possibly go wrong?

www.ashleighowen.co.uk
Twitter: @AshleighPOwen

Sparkles Hoop Troupe

sparkles2Hula-hoop dancing from Cardiff’s amazing Sparkles Hoop Troupe. This community troupe is fully inclusive and hooping crazy.

‘The funniest, finest and most dynamic act in Cardiff!’ – We Are Cardiff Press

sparkleshooptroupe.simdif.com
Twitter: @sparkleshoop

Ernie Sparkles

sparkles7Fun ‘boylesque’ (male burlesque) from Ernie Sparkles. Cheeky in every way!


Bois y Fro

boisAberystwyth’s own vocal quartet, Bois y Fro, have been singing together off-and-on for 10 years and more. With a repertoire ranging from folk to classical to modern (and a lot of things in between) in both Welsh and English, there’s sure to be something for everyone when these guys take the stage.

Twitter: @boisyfro

Plus…

Hosted by Aberration favourite Helen Sandler, with raffle and bar. The evening has an LGBTQI+ theme (lesbian, gay, bi, trans, queer, intersex, and all-round inclusive). All open-minded people are welcome at this fun and friendly night. “You don’t have to be queer to be here.” Dress to impress!

Subscribe to our Aberration mailing list
Join our event on Facebook for updates>>

Book your tickets now through Aberystwyth Arts Centre>>

Aberration is brought to you by SpringOut and Enfys Aber, in partnership with Aberystwyth Arts Centre. Without the financial and practical support of the Arts Centre, this year's Cabarration could not take place (or not unless we charged three times as much for the tickets) so please come along, show your support for the biggest queer-themed night in Mid Wales and have a fabulous night. Diolch yn fawr!

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

New acts at Aberration

{archived posts follow from previous events}

New acts

More fab performers at Aberration: Out for Summer

Aberration recently put out a call for new performers and we had a terrific response. We are delighted to have two new acts at Aberration Out for Summer on 27 May.

IMG_0102

Leonie Campbell is a poetry slam winner and a student on the creative writing MA at Aber. She has won two ECWS poetry slams and been published in The Wait anthology and in Wales Within.

Jess Jones is a singer-songwriter based in Wales who plays melodic, emotional original ballads, and covers a wide range of pop and rock music. Come along and see Jess and Leonie perform at Aberration Out for Summer!

More info

Book through Aberystwyth Arts Centre

Save

Save

Aberration: Out for Summer

Aberration

OUT FOR SUMMER

THEATR + CERDDORIAETH + GAIR LLAFAR // THEATRE + MUSIC + SPOKEN WORD

A hot night of Aberration music, theatre and spoken word with Tom Marshman, Kedma, Mike Parker, Helen Sandler and new acts! Champagne auction for Ugandan safe house for LGBT people. Event in English. Tickets on sale now at £7.50 from Aberystwyth Arts Centre.

miniflyeroutweb

RHAGLEN

{scroll down for English}

Bydd Tom Marshman yn cyflwyno detholiad o ei sioe newydd, Kings Cross Remix, fel gwaith ar y gweill. Gwau at ei gilydd o straeon y bobl a brofodd yn llaw gyntaf, mae sioe ‘un dyn’ Tom yn dathlu lleisiau aflafar o Lundain y 1980au.

Mae Tom yn artist perfformiad sy’n trawsnewid cyfrifon bob dydd i mewn i theatr. Mae gwaith blaenorol yn cynnwys ‘Move Over Darling’.

“Un o’r pethau mwyaf cyffrous am waith Marshman yw ei allu i ddewis pwnc sy’n ymddangos yn fach ac edrychwch drwy’r haenau i ddatgelu rhywbeth annisgwyl a dwys” – Big Issue

GWEITHDY Bydd Tom hefyd yn cynnal gweithdy cyn Aberration, am addasu cyfweliadau am sgript. Yn addas ar gyfer pawb, os ydych yn gwybod am theatr neu beidio. Chi jyst angen i fod hyd am gymryd rhan! Manylion.
+++

KedmaMae Kedma yn leisydd proffesiynol o Aberystwyth sydd wedi graddio yn ddiweddar gyda Gradd Dosbarth Cyntaf Anrhydedd o Sefydliad Cerddoriaeth Fodern Prydain ac Iwerddon (BIMM) sy’n cael ei ystyried yn eang fel ysgol flaenllaw Ewrop ar gyfer cerddoriaeth gyfoes.

Mae hi bellach yn gweithio fel cerddor sesiwn gigio yn helaeth fel prif leisydd a chefnogaeth ar gyfer lleoliadau o fri, teledu, radio, llong fordaith ayyb. Yn fwyaf diweddar bu’n perfformio fel egwyddor ganwr yn ‘The Ballroom Bloomsbury’ ar gyfer lansiad y sioe arobryn “London Never Dies”ar gyfer y Clwb Cabaret Llundain. Yn lleol, efallai y byddwch yn adnabod hi o berfformiadau gyda “Elinor Powell’s Sgarmes”.

Mae ei llais yn gyfoethog ac yn llawn enaid ac mae ei pherfformiadau yn gwbl hudolus.

www.kedmamacias.co.uk

+++

Mike Parker yn sôn am ei lyfr newydd, The Greasy Poll (Y Lolfa, Mai) –  y dyddiadur am ei ymgyrch rhwystro i gael ei ethol yn Aelod Seneddol dros Geredigion.

Fel Sais hoyw, nid oedd llenor Mike Parker y dewis amlwg fel ymgeisydd Plaid Cymru yn eu sedd targed o Geredigion yn yr etholiad cyffredinol 2015. Diolch i’r afluniadau gwarthus y wasg, daeth yr ymgyrch yn frwnt  fel un o’r gwaethaf yn hanes yr ardal; gan alw ar hiliaeth, homoffobia, creu Stormydd ar Twitter a chyfraniad gan yr heddlu. The Greasy Poll ydi dyddiadur “ddoniol, cyffrous a brawychus” (Patrick McGuiness) Mike o’r ymgyrch a’i gwersi ehangach ar sut mae ein system wleidyddol yn ein methu. Byddwch un o’r rhai cyntaf i glywed Mike yn darllen o gofiant doniol a ddeifiol.

+++

Nid yw Helen Sandler yn un o’r tîm Aberration yn unig, mae hi hefyd yn awdur. Bydd Helen yn darllen i ni oddi wrth ei nofel nwydus newydd, ‘The Wishmistress’, am ddwy fenyw yn ceisio peidio â chael affêr.

HEFYD Ocsiwn Bwced Siampaen ar gyfer y tŷ diogel a gefnogwn yn Uganda ar gyfer pobl LHDT. Mae Bar Rummers wedi rhoddwyd yn garedig i ni magnwm o Siampaen. Byddwn yn arwerthu i ffwrdd mewn ffordd arbennig – cael gwybod mwy ar y noson a dod â rhywfaint o arian parod!

Ar ôl y digwyddiad aros i sipian coctels gyda’r artistiaid yn y bar Canolfan y Celfyddydau ac ar y teras.

ARCHEBWCH EICH TOCYNNAU NAWR!

=====

PROGRAMME

Tom Marshman will present an extract from his new show, Kings Cross Remix, as a work in progress. Woven together from the stories of the people who experienced it first hand, Tom’s one-man show celebrates the raucous voices of 1980s London.

TomMarshmanWebXTom is a performance artist who transforms everyday accounts into theatre. Previous work includes the acclaimed Move Over Darling.

“One of the most exciting things about Marshman’s work is his ability to pick a seemingly small subject and peel back the layers to expose something unexpectedly profound” – Big Issue

WORKSHOP Tom will also run a workshop before Aberration, about turning interviews into a script. Suitable for everyone, whether you know about theatre or not. You just need to be up for taking part! Details.
+++

Mike Parker will read from and talk about his new book, The Greasy Poll (Y Lolfa, May) – the diary of his thwarted campaign to be elected as MP for Ceredigion last year.

As a gay Englishman and a writer, Mike was not the obvious choice for Plaid Cymru candidate. Thanks to the outrageous distortions of the press, the campaign became the filthiest in the area’s history, invoking racism, homophobia, Twitterstorms and police involvement.

GreasyPollWebThe Greasy Poll is Mike’s “funny, thrilling and terrifying” (Patrick McGuiness) diary of the campaign, and its wider lessons on how our political system is failing us. Be one of the first to hear Mike read from this hard-hitting and humorous memoir.

+++
Kedma is a professional vocalist from Aberystwyth who has recently graduated with a First Class Honours Degree from The British & Irish Modern Music Institute (BIMM) which is widely regarded as Europe’s leading school for contemporary music.

She now works as a session musician gigging extensively as a lead and backing vocalist for prestigious venues, TV, radio, cruise ship etc. Most recently she performed as a principal vocalist at The Bloomsbury Ballroom for the launch of the award-winning show London Never Dies for The London Cabaret Club. Locally, you may recognise her from performances with Elinor Powell’s Sgarmes.

Her voice is rich and soulful and her performances are completely captivating.

www.kedmamacias.co.uk

+++
Helen Sandler is not just one of the Aberration team, she’s also a writer. Helen will be reading to us from her sultry new novel, The Wishmistress, about two women trying not to have an affair.

PLUS Champagne Bucket Auction for the safe house we support in Uganda for LGBT people. Rummers Bar have kindly donated a magnum of champagne. We will be auctioning it off in a special way – find out more on the night and bring some cash!

After the event please stay to sip cocktails with the artists in the Arts Centre bar and on the terrace.

BOOK YOUR TICKETS NOW!

Aberration, 1st feb Aberystwyth Arts Centre. Photo by Daryl Ras Gdalya Jemmott

Aberration workshop: Turned Tales

Aberration workshop

Turned Tales – Creating a script from interviews

A special workshop on the magic of turning interviews into scripts, arranged by Aberration

5.30 to 7pm Friday 27 May. Meet at 5.15pm at Aberystwyth Arts Centre box office to go to the room (Creative Unit 5 & 6). £5, book in advance, limited to 15 places

TomMarshmanWebCrop

Tom Marshman is a performance artist who transforms everyday accounts into theatre. For his Kings Cross (Remix) theatre project about 1980s gay London (pictured), Tom went through a process of having group chats over tea, then more intimate one-on-one interviews, which were recorded and transcribed before being worked into a script.

In this workshop, Tom will give an insight into his process, share tips, and talk about the issues of working with other people’s stories. He hopes to inspire people to start to collect stories and see that everyone has a fascinating tale to tell, even if they don’t know it yet.

Workshop tickets £5 from Aberystwyth Arts Centre box office.

After the workshop, Tom will be performing an extract from Kings Cross (Remix) at Aberration: Out for Summer – an evening of theatre, spoken word and music with an LGBT theme.